Funkce a výhody

Zjistěte, jak vám SpinTrace pomůže zorganizovat vaši firmu, pokud jde o vozový park.

Kniha jízd

Jednou ze základních vlastností této aplikace je vedení knihy jízd. SpinTrace pomáhá vám a vašim zaměstnancům sledovat a zaznamenávat cesty uskutečněné firemními vozidly. Tyto informace pak můžete použít pro daňové účely, či k monitoringu využívání vašich vozidel.

Nastavitelné typy jízd

Každá zaznamenaná jízda lze kategorizovat pomocí tzv. „Typů jízd“. Typy jízd vám pomohou získat rychlý přehled o tom jakého druhu jízda byla, umožňují vytvářet zajímavé statistiky, ale také nám pomáhají určit, zda byla jízda daňově uznatelná (služební) či ne (soukromá). Příkladem takových typů jízd jsou: „Služební obecná“, „Nákup materiálu“, „Dodávka zboží“, „Soukromá jízda“, atp. Přestože je pro vás při založení účtu vytvořena počáteční sada typů jízd, Správce vozového parku může tuto sadu kdykoli upravit.

Tvorba reportů

Vytvořte výpis pro jakoukoliv knihu jízd, jakékoli auto a jakékoli požadované časové období. Výpis vždy obsahuje přehled období, podrobnosti o vozidle a samozřejmě také seznam všech cest, které byly za dané období zaznamenány. Reporty si můžete stáhnout jako soubory PDF nebo je vytisknout na papír. Tyto reporty jsou vhodné jako přehled jízd vozidla pro správce daně.

Archivace knih jízd

Dříve nebo později budete pravděpodobně chtít vyřadit vozidlo z inventáře společnosti. Když k tomu dojde, nemá smysl mít v aplikaci aktivní knihu jízd, kterou by uživatelé mohli stále upravovat. V tento okamžik vstupuje do hry archivace knih jízd. Správce vozového parku nebo Administrátor může kdykoliv archivovat jakoukoliv knihu jízd. Kniha jízd není z aplikace odstraněna, je stále k dispozici, ale pouze pro čtení. Přesto můžete pokračovat v tisku reportů a prohlížení statistik. Jde pouze o to, že do knihy nelze přidat, upravit ani odstranit jízdy. A protože víme, že se stávají omyly, přidali jsme možnost vyjmout knihu jízd z archivu a vrátit ji zpět do aktivní služby.

Přístup založený na rolích

Zabezpečení a řízený přístup uživatelů k informacím jsou v dnešní době stále důležitější a SpinTrace není výjimkou. Proto má každý uživatel vašeho účtu ve SpinTrace přiřazenu jednu nebo více z následujících rolí: Host, Řidič, Správce vozového parku a Administrátor. Každá role poskytuje určitou úroveň přístupu k datům a akcím v aplikaci. Například role Host může číst data, ale nemůže je upravovat ani měnit nastavení účtu. Tato role je vynikající například pro externí účetní. Administrátor má naproti tomu plný přístup ke všemu ve vašem účtu a může měnit nebo dělat cokoli. Přejděte do nastavení „Uživatelé & Role“ a zkuste si to sami.

Neomezený počet uživatelů

Věříme, že aby byl SpinTrace užitečným nástrojem, měli by k němu mít přístup všichni vaši zaměstnanci. Jakmile si vytvoříte účet pro svou společnost, můžete pozvat tolik uživatelů, kolik si přejete. Jednoduše přejděte na „Uživatelé & Role“ a klikněte na „Pozvat nového uživatele“. Je to tak jednoduché a bez dalších nákladů. Cena za aplikaci se totiž neodvíjí od počtu uživatelů (a nikdy nebude).